pátek 31. října 2003

Horolezectví - Malcolm Creasey a kol.

Rebo Productions CZ, 1. vydání 2000, recenze

Kniha je velmi dobrým materiálem pro nováčky, kterou lze doporučit k seznamování laické veřejnosti s horolezeckou problematikou. Přesto není možné neupozornit na některé detaily, které jsou v rozporu s pojetím bezpečnosti dle metodiky ČHS resp. s doporučeními bezpečnostní sekce Německého alpského spolku, která jsou základním materiálem v této oblasti. Dále zde uvádím několik poznámek, které spíše poukazují na některé rozdílné zvyklosti v Británii a u nás. Tato kniha má v porovnání se stejnojmenným dílem Gartha Hattinga vyšší úroveň, takže pokud máte možnost, sáhněte raději po ní.
Str. 23
Magnezium a sáček na něj:  Dlužno upozornit, že v některých našich skalních oblastech narazíte na zákaz používání magnezia, takže bacha na ochranáře a starousedlíky
Str. 24
Výběr úvazku:  Autor v celé knize vůbec nezmiňuje používání prsního úvazu, což je z hlediska bezpečnosti navazování zejména v horách velmi nesprávné
Jistící prostředky:  Používání jistící pomůcky Gri-Gri se nedoporučuje
Obr. s expreskou:  Otočení karabin v expresce zámky opačně je není vhodné. Zámky mají být otočeny na stejnou stranu (zámky opačně = v kruhu vždy jedna karabina zámkem ke stěně!)
Str. 25
Lana:  Popis používaných typů lan je nedostatečný. Min. je nutno zmínit rozdílný způsob používání polovičního a dvojitého lana a označování lan (1; ½; )
Str. 81
Zavěšování lana:  Expresky na fotografiích nahoře mají mít zámky otočené na stejnou stranu
Str. 82
Pády:  On-sight neznamená jenom, že cesta byla přelezená bez pádu, viz.text na str. 17 knihy
Str. 84
Odstraňování jistících pomůcek:  Pro usnadnění vyndávání jistících pomůcek je dobré mít s sebou speciální „špárátko“ – klíč na vklíněnce, viz str. 111
Str.  88
Výběr úvazu:  Jak už bylo naznačeno, autor nesprávně vůbec nezmiňuje prsní úvazy (resp. kombinované)
Str.  90
Vázání osmičkového uzlu:  Dračí uzel se pro navazování na sedák vůbec nedoporučuje
Str.  92
Jištění a jistící prostředky:  Autor nevysvětluje jištění polovičním lodním uzlem přes karabinu HMS, které je v našich oblastech doporučováno jako nejbezpečnější způsob jištění. Nepopisuje také u nás asi nejpoužívanější jištění pomocí osmy. V Británii a v alpských zemích je rozšířené zejména jištění přes tzv. kýbl, kalíšek nebo jak se tomu kdo říká  (princip Stichtovy brzdy, Air Traffic Controller) – tato pomůcka je v knize uváděna. Z metodického hlediska je bez připomínek a lze ji také doporučit
Str.  93
Svírající jistící prostředky:  Pro běžné jištění při lezení se nedoporučují (např. Gri-Gri)
Str.  94
Lezení s dolním jištěním:   Doplnění: Pro tento styl se často používá výraz lezení na rybu, rybaření apod. Lezec je jištěný shora, lano je vedené přes vratný bod. Nejméně hodnotný způsob přelezení cesty. Pokud se podaří zarybařit cestu čistě a v kuse bez pádů a odsedávání, pak byla přelezena tzv. stylem TR (top rope).
Str.  95
Spouštění lezce:  Používání pomůcek Gri-Gri a SRP se nedoporučuje používat
Str.  97
Pořadí událostí:  Používat batoh jako sebejištění ??? Jen v krajním případě
Str.  99
Lezecké povely:  Použít povel „Zruš“ v doslovném významu jak je uvedeno je smrtelně nebezpečné (prvolezec je na stanovišti). Prvolezec musí být na stanovišti a zároveň mít zřízeno spolehlivé (pokud to jde) sebejištění. Teprve potom může hlásit „Zruš!“. (Ještě bezpečnější je napřed hlásit „shoď“ a teprve později „zruš“ nebo „zruš“ až po založení jištění druholezce …. - viz výklad horoškoly)
Str.  104
Etapy:  Po dosažení vratného bodu pro spouštění se cvakni k jištění pomocí odsedávačky s karabinou se zámkem. Následné provlékání lana jištěním a vázání uzlu dle trojice obr. na této straně dole se u nás nepoužívá a ani nijak zvlášť nezvyšuje bezpečnost celé procedury (oproti prostému odvázání se, provlečení lana vratným bodem a znovunavázání se). Z hlediska šetření erárního materiálu i lana není spouštění lezce přímo z vratného bodu vhodné. Doporučuje se spouštění přes dvě expresky zde cvaknuté zámky proti sobě nebo klasické slaňování.
Str.  109
Jak používat hroty:  Sebejištění podle obr. vlevo nahoře raději ne
Provlečné jištění:  S výrazy „provlečné jištění“ a „páskové smyčky“ se s nikým nedomluvíš. Páskovými smyčkami autor myslí ploché smyčky, provlečným jištěním pak jištění v hodinách
Str. 113
Hlavní jištění:  Hlavní jištění = jištění ve štandu. Autor v publikaci v podstatě nezmiňuje založení jištění ve štandu tak, aby byl odolný proti různým směrům zatížení (shora, zdola, příp. do stran). Je lepší použít při zřizování stanoviště tři jistící body. K propojení jistících bodů (obr. vlevo) viz pozn. str. 117
Str.  115
Systém – obr. vpravo:  Pokud máme spolehlivé jištění ve štandu, pak je lepší při dobírání druholezce cvaknout jistící prostředek (HMS, osma …) přímo do jištění (v daném případě do karabiny vpravo nahoře, ve které je lodní smyčka). Jištění je pak pro jistícího snadnější a bezpečnější.
Str.  117
Dolní jištění – obr.1,2,3 vlevo:  Pro spojování dvou a více jistících bodů v jeden funkční celek není nejvhodnější používat systém zde zobrazený, protože při zatížení štandu mimo osu systému (tj. vpravo nebo vlevo) dojde k nerovnoměrnému zatížení jednotlivých jistících bodů. (U nýtů na obr. je to jedno, ale u vklíněnců apod. to už vůbec jedno není). Lepší je zřízení plovoucího kotvení pomocí vyrovnávací smyčky s překrutem nebo pomocí dvojitého osmičkového uzlu (viz přednášky horoškoly)
Str.  118
Použití smyček obr. dole:  Takto nikdy při jištění nepostupuj !!! Když už, tak by jistič měl mít karabinu s polovičním lodním uzlem cvaknutou v sedáku, stejně jako plochou smyčku ze sebejištění. Systém založení sebejištění za hrot tak je na fotce použij pouze v případě krajní nouze, protože je mimořádně náchylný na smeknutí smyčky z hrotu při jakémkoliv pohybu jističe směrem vlevo nebo od skály.
Použití smyček – text:  Dávej pozor na to, že i některé relativně silné stromy nemusí ve skále dostatečně držet.
Str.  119
Spojování jistící bodů:  K textu i obrázkům nezbývá než připomenout poznámky patřící ke stranám 113 a 117
Str.  123
Užití přímého jištění – obrázky  nahoře:  Kvůli praktické manipulaci s lanem je vhodnější karabiny s jistícím prostředkem cvaknout na sebe do sedáku, ne do sebejištění
Str.  126
Horní jistící body + všechny obr.:  Opět platí poznámky ke stranám 113 a 117
Str. 130
Jak nosit výstroj a materiál:  Používání pomocné smyčky (obr. vlevo)  má zřejmě víc nevýhod než nošení materiálu přímo v sedáku a u nás se prakticky nepoužívá
Str.133
Postupové jištění všechny obr.:  Karabiny v expreskách raději zámky na jednu stranu – viz již pozn. str. 24.  Fakt je, že při cvakání do bórků a nýtů jsou bezpečné i takto
Str.  136
Užití dvojitého lana:  Pod pojmem dvojité lano zde autor  rozumí poloviční lano (ozn. ½). U nás se používá pojmenování dvojité lano spíše pro tzv. dvojčata. Tato se nesmí zakládat do jištění střídavě (viz. str. 137). Dvojčata ozn. ∞.
Str.  138
Použití vícebodového jištění:  Při zřizování štandu je vždy lepší zřídit plovoucí kotvení (viz. pozn. str. 117). Použité zobrazené provázání štandu není nefunkční, ale není to to nejlepší, co se dá udělat
Str.  140
Dračí uzel:  Pro navazování do sedacího úvazku dle obr. se dračí uzel vůbec nedoporučuje používat. Bezpečnější je používat za tímto účelem osmičkový uzel
Str.  143
Dvojitý rybářský uzel:  Na spojování smyček pro obvodové zatížení (tj. také na hexy a vklíněnce) používej raději protisměrný osmičkový uzel. Dvojitý rybářský uzel se nedoporučuje pro spojování konců lan (smyček), které mají stejný průřez a barvu.
Vůdcovský uzel ke spojování dvou konců lan (smyček) nikdy nepoužívej – kromě vázaní uzlů pro jištění na pískovci, které se zakládají do spár místo vklíněnců
Str.  147
Slaňování:  Osmu (nebo jiné „slaňovátko“) je nejbezpečnější cvaknout do sedáku pomocí karabiny se zámkem a plastovou závorou. (Platí to i pro cvakání „jistítek“ do sedáku)
Pod pojmem „kraví ocas“ myslí autor odsedávačku
Str.  148
Spojování lana:  O nepoužívání vůdcovského uzlu viz pozn. str. 143
Str.  152
Poloviční lodní smyčka:  Doplnění: Když při slaňování pomocí HMS a pol. lodní smyčky tře lano o zámek, hrozí jeho odšroubování. Proto také není dobré používat HMS karabiny se zámkem „twist-lock“
Str.  162
Obr. vravo dole:  Karabiny v expresce zámky opačně – raději ne (viz výše)
Ostatní kapitoly
Doporučuji věnovat mnohem větší pozornost otázkám první pomoci a chování v horách při bouřkách
Tento materiál slouží pouze pro vnitřní potřebu HK Uh. Hradiště.  Komentáře a vysvětlení jednotlivých zde uvedených problémů jsou součástí výuky horoškoly, pořádané HK Uh. Hradiště. V říjnu 2003 zpracoval Ivan Lepka