pondělí 19. ledna 2015

Zápis z výroční schůze HKUH 16. ledna 2015Letošní výroční schůze proběhla na Orlovně v Uherském Hradišti. Schůze byla volební, přišlo 17 členů oddílu a tudíž jsme byli usnášeníschopní.

Po uvítání následovala domluva o tom, zda budeme příští výroční schůzi pořádat v prosinci, nebo opět v lednu. Většina se přikláněla k lednovému termínu.

Následovalo seznámení členů s loňským hospodařením oddílu, prezentace oddílových akcí (horoškola, Chřibský hnědák, oddílové závody).

Proběhlo hlasování o zachování nebo zrušení Chřibského hnědáka: Výsledek hlasování – pro zachování 15, proti 0, zdrželo se 2.

Bylo nabídnuto uspořádání horoškoly i příští rok. Pro základní se přihlásili 2 zájemci, což je málo. Pokud se jich nenajde víc, základní horoškola se posune na termín až bude aspoň 6 lidí. Na horoškolu v Tatrách se přihlásili 2 lidi, tak je možnost že opravdu proběhne.

Dalším bodem byla zpráva o stěně v Jarošově – stav financování provozu stěny, údržba a diskuse o nákupu nové žíněnky, jejímž závěrem bylo, že začneme šetřit na novou. Proběhlo hlasování o navýšení stěnovného o 300 Kč na 500 Kč pro staré stěnaře a 1000 Kč pro nové.
Výsledek hlasování o zvýšení stěnovného o 300 Kč - pro 9,  proti 2, zdrželi se 2, nehlasovali 4.

Dalším bodem bylo schválení plánů rozpočtu na rok 2015: hnědák – 5000 Kč, účetní 1000 Kč spojené s hlasováním o výši ročních příspěvků pro oddíl HKUH ve výši 200 Kč. Výsledek hlasování – pro 17, proti 0, zdrželo se 0.

            Následovala zpráva o půjčovně. Jediné věci, které se půjčují jsou pípáky a mačky. Blembák a šrouby se půjčily asi jednou, průvodci a prsáky vůbec. Byl představen návrh o nákupu dalšího pípáku a maček financovaných z půjčovného a oddílového rozpočtu. Peníze z oddílového rozpočtu budou na tento nákup pouze zapůjčeny a budou se do něj postupně vracet formou vybraného půjčovného. Proběhlo hlasování o nákupu pípáku a maček, Výsledek hlasování - pro 15, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2.

Dalším bodem byla volba lezce roku. Zvolen byl Pavel Urbánek za výstup Colton McIntyre v severní stěně Grandes Jorasses, ED1, WI6, 1200 metrů.

Byl představen  návrh o přesunu oddílu z Uherského Hradiště do Starého Města a změnou délky předsednictví z 2 na 5 let, které se setkaly s pozitivní reakcí a příští rok o nich budeme hlasovat. Změna by byla spojena s transformací oddílu z občanského sdružení na spolek.
Proběhlo seznámení s prací předsedy a místopředsedů a hlasování o roční odměně pro předsedu ve výši 1000 Kč. Výsledek hlasování – pro 14, proti 0, zdrželo se 1.

Závěrem proběhla volba nového zastupitelstva a výběr příspěvků.
Zvoleni byli:

Předseda:                    Pavel Urbánek 15 hlasů
1. místopředseda         Zdeněk Jelen Hruboš   15 hlasů
2. místopředseda         Viktor Tomášů 8 hlasů

Hlasování se zůčastnilo 15 přítomných.Dočkali jsme se - Zpěvák se oholil !!!