středa 1. srpna 2007

Chřibský hnědák 2007 - pozvánka

Tak, a máme tady další, tentokrát opět jubilejní, a sice čtvrtý, ročník populárního lezecko-cyklistického závodu Chřibský hnědák, který se bude konat v sobotu 8. září 2007 v Chřibském polesí na jihovýchodě Moravy. Letošní pravidla jsou výrazně odlišná od pravidel let předcházejících, ale měla by být zárukou větší vyrovnanosti závodního pole a hlavně – letos by měla být podstatně zvýrazněna lezecká část závodu na úkor části cyklistické. Kilometráž závodu zůstává obdobná jako u předcházejících Hnědáků, ale pro konečné pořadí není důležité pořadí dojezdu do cíle, ale lezecký výkon.
Pravidla:
1. závodu se mohou zúčastnit libovolně namíchané dvojice lezců, kteří umí jezdit na kole,
2. každá dvojice musí v době od 8:00 do 18:45 hodin navštívit v libovolném pořadí pět skalních oblastí Chřibů a dosáhnout co možná nejvyššího počtu nalezených bodů (cesty jsou podle své obtížnosti ohodnoceny body), pro bodování cest je rozhodující obtížnost, uvedená v průvodci Moravské skály, nové cesty, nezakreslené v tomto průvodci, jsou bodovány podle nákresů nových cest na stránkách Horolezeckého klubu Uherské Hradiště (www.climbers-uh.net),
3. v každé oblasti musí lézt oba lezci (každý alespoň jednu cestu), oba z dvojice mohou lézt totožnou cestu, není ale možné započítat stejnou cestu jednomu lezci vícekrát; je možné lézt pouze cesty, ve kterých je osazeno alespoň jedno fixní jištění, v každé cestě musí závodníci použít všechna osazená fixní jištění; cesty je nutné přelézt nejhůře stylem PP, je zakázán styl free solo,
4. body budou udělovány podle tohoto klíče: cesta, ohodnocená celým číslem: např. 5 bude oceněna 5 body; cesta, ohodnocená celým číslem a znaménkem +: např. 5+ bude oceněna 5,2 bodu; cesta, ohodnocená celým číslem a znaménkem -: např. 6- bude oceněna 5,8 bodu; cesta, jejíž obtížnost je ohodnocena zlomkem: např. 6+/7- bude oceněna 6,5 bodu; v případě, že obtížnost cesty je vyjádřena jiným zlomkem – např. 7/7+, 9-/9, bude cesta ohodnocena podle vyššího čísla – tedy 7/7+ jako 7+, 9-/9 jako 9 apod.,
5. za každou započatou minutu nad limit (tj. po 18:45) bude dvojici odečten jeden bod,
6. v závodu zvítězí dvojice, která získá nejvíce bodů,
7. start závodu: v 8:00 před Hospodou pod Skalou na Břestku,
8. konec závodního limitu: v 18:45 před hospodou Pod Skalou na Břestku,
9. úplné ukončení závodu, kdy se již dále nebudou počítat dosažené body a závodníci budou automaticky zařazeni bez ohledu na získané body na konec výsledkové listiny je stanoven na 20:00.
Další údaje:
1. v každé oblasti budou na průběh závodu dohlížet rozhodčí, vybavení lékarničkou a základními potřebami pro opravu kol a lezecké výstroje, rozhodčí boudou na skalách přítomni vždy jen do tzv. uzávěry jednotlivých skal, uzávěry jsou uvedeny níže u seznamu skal,
2. povinná výstroj a výzbroj závodníků: jízdní kola v provozuschopném stavu, helma, lano, sedáky, lezečky, stačit bude 5 ks expresek, HMS + něco na jištění, mobilní telefon,
3. registrace: prosíme všechny zájemce o účast v závodě, aby se přihlásili předem na e-mailu chribsky.hnedak@centrum.cz, definitivní registrace bude probíhat před závodem od 6:30 před Hospodou Pod Skalou,
4. ubytování: je možné přijet už v pátek večer, celý víkend je možné zdarma stanovat v areálu Hospody pod Skalou,
5. startovné: 199,- Kč na osobu,
6. každý závodník dostane pivko a guláš,
7. po závodě bude následovat vyhlášení vítězů, a poté decentní večírek (jako obvykle),
8. příjezd na start: od Brna přes Slavkov u Brna a Bučovice na Uherské Hradiště, 15 km před Uherským Hradištěm odbočte na Buchlovice a pokračujte na Břestek; projeďte celou vesnicí, za vesnicí pak minete po levé straně autobusovou točnu a fotbalové hřiště a asi po 1 km odbočíte přes mostek k Hospodě pod Skalou. Od Starého Města u Uherského Hradiště je možné jet přes Zlechov a Tupesy dále na Břestek. Ze směru od Uherského Brodu a Trenčína projedete přes obchvat kolem Uherského Hradiště a pokračujete přes Buchlovice na Břestek.
Seznam lezeckých oblastí, zařazených do závodu:
Břestecká skála – uzávěra 18:15
Skály pod Barborkou - uzávěra 18:15
Osvětimanské skály - uzávěra 17:30
Kozel - uzávěra 17:30
Budačina - uzávěra 17:30
Doporučujeme věnovat aspoň minimální pozornost studiu mapy. Každá dvojice před startem obdrží zjednodušenou, ale postačující mapu, nicméně hodí se i např. mapa Slovácko – Chřiby (1:50000, Shocart) nebo jiná podobná. K dispozici sice bude sběrný vůz, který posbírá zbloudilce, ale budeme raději, když do cíle dorazíte v limitu a po vlastních gumách.
Všechny lezce srdečně zve pořádající Horolezecký klub Uherské Hradiště.