čtvrtek 5. září 2013

Zápis z jednání výboru HKUH 30.8.2013.Výbor se sešel ve složení: Irena Jandová, Jara Blatný, Zdeněk Hruboš, Viktor Tomášů a Pavel Urbánek a  jednal o těchto bodech:

  •  Ustanovení nového předsedy a místopředsedy oddílu. Předsedou byl zvolen Pavel Urbánek, místopředsedou Viktor Tomášů, Zdeněk Hruboš (Jelen) zůstává členem výboru a správcem stěny i nadále. Irena Jandová a Jara blatný odstoupili.

  •  Proběhlo předání předsednictví, dokumentace a účtu novému předsedovi.

  •  Výbor jednal o působení oddílu formou občanského sdružení. Po zvážení všech pro a proti se usnesl, že HKUH zůstane i nadále občanským sdružením, protože je pro oddíl výhodnější působit vůči úřadům ostatním právním subjektům coby občanské sdružení (např. pronájem stěny atd.).

  •  Protože oddíl zůstává nadále občanským sdružením, účetnictví bude i nadále zajišťovat externí účetní.

  •  Byla projednávána otázka zřízení oddílového účtu. Pokud po 50. výročí nějaké peníze zbudou, účet bude zřízen. Výběr vhodného účtu zajistí Viktor Tomášů.

  •  Bylo projednáváno obnovení starých, momentálně nefunkčních stránek HKUH, popřípadě převedení obsahu na nové oddílové stránky. Tohoto úkolu se zhostil Jelen.
Pavel Urbánek

Žádné komentáře:

Okomentovat