pátek 10. ledna 2014

Zápis z výroční schůze HKUH

Výroční schůze HKUH se konala 10. ledna 2014 v restauraci Net.

-         Přítomno bylo 22 členů
-         Členové HKUH byli seznámeni s hospodařením oddílu za loňský rok.
-         Proběhlo hlasování, zda dál provozovat Hnědáka –19 členů bylo pro zachování, 3 se zdrželi hlasování. Hnědák tedy příští rok bude a oddíl jej finančně podpoří.
-         Proběhlo hlasování, jestli pořádat příští výroční schůzi u rybářů za cenu zvýšeného členského příspěvku - 3 členové byli pro, 13 proti, 6 se zdrželo. Příští výroční schůze tedy u rybářů nebude.
-         Proběhlo hlasování o výši ročního oddílového příspěvku  - 200 Kč. 19 členů bylo pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Starší 60ti let mají členství tradičně zdarma.
-         Členové HKUH byli seznámeni s výší stěnovného na rok 2014 – zůstává stejné jako loni. Staří stěnaři 200 Kč, noví 700 Kč.
-         Proběhlo hlasování o rozšíření stěny v Jarošově o suterén. 17 členů bylo pro, 5 se zdrželo hlasování. O formě rozšíření a financováním se rozhodne v budoucnu.
-         Členové HKUH  byli informováni o možnosti horoškoly – několik jich projevilo zájem a tak horoškola bude.
-         Proběhla volba lezce roku HKUH – 1. místo vyhrál Vlk, 2. Přema Dujka.
-         Proběhlo zaplacení členských příspěvků HKUH. 
-         Členství v HKUH je podmíněno zaplacením ročních členských příspěvků. V současnosti má HKUH 27 členů.

          Děkuji všem zúčastněným, že přišli. Pavel Urbánek

Žádné komentáře:

Okomentovat