pondělí 30. září 2002

Horolezectví - Garth Hatting

Kniha je velmi dobrým materiálem pro nováčky, kterou lze doporučit k seznamování laické veřejnosti s horolezeckou problematikou. Přesto není možné neupozornit na některé detaily, které znamenají přímé ohrožení nebo jsou alespoň v rozporu s pojetím bezpečnosti dle metodiky ČHS resp. odporují doporučením bezp. sekce Německého alpského spolku, která jsou základním materiálem v této oblasti.
Str. 47
Odst. Průměr:  Je nezbytně nutné zmínit, že lana označená ½ se nazývají poloviční a lze je zakládat do karabin v bodech postupového jištění oběma způsoby – samostatně i současně. Lana označená oo se nazývají dvojitá (dvojčata) a je nutno je zapínat do karabin pouze současně
Str. 49
Úvazy:  Autor vůbec nezmiňuje navazování na kombinaci prsního a sedacího úvazku. Tento způsob je  přitom z hlediska bezpečnostního nejlepší. Zejména při lezení v horách a ve vysokých stěnách je používání kombinovaného úvazku velmi vhodné
Str. 56
Navazování – uzly:
Uzel přes ruku – (v praxi se používají názvy vůdcovský nebo krejčík) není pro navazování na střed lana zdaleka nejvhodnější. Doporučuje se tzv. motýlek nebo horolezecký motýlek

Osmičkový uzel – při navazování na lano je vždy nutné provléct pramen lana z osmičkového uzlu oběma oky sedacího úvazu, kterými současně prochází přední spojovací smyčka sedáku

Osmičkový uzel uprostřed lana – platí totéž jako u „uzlu přes ruku“
Str. 57
Protisměrný uzel: (dříve také uzel UIAA) Tento uzel se doporučuje již vůbec nepoužívat. Ke spojování dvou konců smyček pro obvodové zatížení dvou konců smyček, lan apod. se má správně vázat protisměrný osmičkový uzel
Str. 58
Jištění přes tělo:  Používat jen při nejnouzovějších situacích (mimo vybrané způsoby jištění na sněhu – a zde rozhodně nejistit přes rameno /záda/)
Str. 59
Poloviční lodní smyčka:  Pro jištění používat výhradně karabinu HMS
Slaňovací osmička:  Vždy požívejte s karabinou se zámkem (nejlépe zámek „twist lock“ nebo zámek s plastovou závorou)
Str. 60
Velký obrázek – vpravo:  Možná pěkné baby ale:  Kdyby prvolezkyně právě teď spadla, pak si jistička pěkně nabije kokos. Správně by si měla prvolezkyně propnout první postupové jištění do štandu (např. karabina pod levou nohou) nebo si tam někde něco dalšího založit a eliminovat tak nebezpečí pádového faktoru 2. Zároveň by možná nespadla jističce natvrdo přímo do klína a zvýší se tak pravděpodobnost, že jistící ji opravdu udrží. Navíc má jistička jak stichtovu brzdu, tak i sebejištění propnuto pouze předním spojovacím okem sedáku. Správně by to mělo být do smyčky osmičkového uzlu, který má zřejmě dobře vedený (viz připomínka ke str. 56 – Osmičkový uzel)
Str. 61
Tabulka s druhy jištění:  Mimo  polovičního lodního uzlu, stichtovy brzdy a slaňovací osmy k jištění nepoužívej žádné jiné pomůcky. Nejbezpečnější ze všech je pak poloviční lodní smyčka
Str. 67
Pytlíky s magnéziem:  V některých skalních oblastech je používání magnézia zakázáno!
Jistící pomůcky a hlavní karabina:  Pomůcku „grigri“ vůbec nepoužívej!
Str. 82
Zajišťování základními pomůckami:
Obr. Zakládání smyček (II) – obě dvě varianty („Nebezpečný trojúhelník“) jsou špatné
Obr. Provazování – obě varianty nevhodné; vlevo by to bylo dobře po přetočení smyček – dle obr. nepoužívat; vpravo nedojde k rovnoměrnému zatížení všech bodů pokud není štand namáhán ideálním směrem – dle obr. používat pouze v případě, že nemůžeš zřídit „plovoucí jištění“
Str. 85
Jištění pomocí friendů …:  Založení dle obr. vpravo nahoře používat pouze v  nejkrajnější nouzi
Str. 88
Slaňování:
Poloviční lodní smyčka – používá se ke slaňování pouze nouzově za použití karabiny HMS
Karabinová brzda – používá se ke slaňování pouze v nouzi
Grigri, speciální pomůcky – raději nepoužívej vůbec
Str. 93
Šplhání po laně:  Páková šplhadla vůbec nepoužívej
Str. 102
Zahájení výstupu:  Před zapnutím třmenů do nově založeného jištění je lepší založit tam napřed jistící lano (když s tebou vyběhne postupový bod, ze kterého zapínáš třmeny do výše založeného jištění, pak zůstaneš viset v laně shora v novém jištění a nepropadneš zbytečně dolů)
Str. 112
Cepíny:  Zásadně nepoužívej cepíny s dřevěným topůrkem
Str. 115
Univerzální mačky:  Mačky s dvanácti sklopnými hroty nejsou – zřejmě se jedná o neodborný překlad (jako ostatně mnohde jinde). Autor asi myslel sklopné mačky s kloubem mezi patou a předním dílem mačky
Jištění v ledu:  u nás se výraz „zbraně“ spíš používá pro pojmenování cepínu a kladiva, které jsou použitelné pro lezení ve strmém ledu
Str. 116
Pevné ledovcové vývrtky:  Nepoužívat! Používej pouze trubkové (duté) vývrtky
Str. 121
Navázání na lano:  Zkracovačku dle obr. raději nepoužívej. Při jiném než optimálním navázání zde hrozí oběšení. Konce lana je lepší dávat do batohů. Mezi lezci používejte vzdálenost cca 12 m s uzly navázanými na laně mezi nimi, což přispěje k ubrždění pádu
Str. 122
Jištění na sněhu:  jištění tělem ve sněhu nepoužívej (viz také str. 123, obr. jištění v sedu). Při současném postupu družstva ve strmém sněhu používejte taktiku 1 + 2, (1 + 3), nebo choďte navázaní nakrátko s napjatým lanem, nebo se vůbec nenavazujte
Str.123
Obr. jištění několika cepíny:  Nikdy nepoužívej cepín samostatně zaražený ve sněhu dle případu vlevo na obrázku
Obr. jištění cepínem a nohou:  Toto je jeden ze správných způsobů jištění ve sněhu
Str. 130
Lavinové pole:  3. odstavec – nálevkovité krystaly = dutinová jinovatka.
Popisy chování v lavinově nebezpečném terénu, v lavině a při vyprošťování z laviny jsou nedostatečné
Str. 139
Obr. vpravo dole:  Spojení sedacího a prsního úvazu dle obr. nepoužívat. Správně se karabinou propíná tzv. lanový kruh, kterým jsou sedák a prsák spojeni
Str. 148 a dále
První pomoc:  Tyto oblasti jsou probrány jen zběžně a znalosti čerpané jenom z tohoto zdroje mohou sloužit pouze jako základ pro hlubší studium, které vřele doporučuji!
Slovníček pojmů:  Výklad některých hesel ber trochu s rezervou, neboť vlivem neodborného překladu se zde místy používá jiná terminologie než je obvyklé
Tento materiál slouží pouze pro vnitřní potřebu HK Uh. Hradiště.  Komentáře a vysvětlení jednotlivých zde uvedených problémů jsou součástí výuky horoškoly, pořádané HK Uh. Hradiště. V září 2002 zpracoval Ivan Lepka

Höllental und Semmering - září 2002

Kdo: Jara Blatný, Jaryn Ludvík, Michal Rožek a Petra Hrubošová + brněnský velvyslanec Horolezeckého klubu Uherské Hradiště Vladimír Vlk Wolf se svým teamem
Kdy: září 2002
Moc pěkný výlet to byl. Jarové vylezli v sobotu na Heloši Toy Machine (7 UIAA, cca 100 m, sektor nad tunelem / nástup nad jeskyní) a ještě nějakou další cestu - snad Malaga Steig ??? (7- UIAA, cca 50 m, sektor nad schodištěm). Mezitím se Michal s Petrou zmítali v nějakých těžkých hrůzách na Semmeringu a docela se jim dařilo. Ze soboty na neděli začalo nechutně pršet a noc jsme strávili stavěním stanu, vylíváním vody ze všeho a klepáním kosy. Ráno jsem při pohledu na Vlka, který rozumně nastartoval auto a hotovil se k odjezdu, pojal myšlenku, že naše skupina udělá totéž, ale dech mi téměř vyrazil Michal, který při pohledu ze stanu na brutální průtrž mračen a teplotu, dosahující max. 5°C prohlásil: "Na Semáči pod převisem to dnes bude skvělé." Zbytek neděle jsem tedy s Jarynem strávil v autě na Semáči pod převisem pojídáním tatranek a sledováním Michala, mrštně se pohybujícího v dešti krup v desetminuskové cestě. A tady je pár fotek ze slunečné soboty na Höllentalu.   Jara Blatný