neděle 23. září 2012

Půjčovna HOUH

 SEZNAM MATERIÁLU 

Předmět
Množství k disposici
Fotka
Cena půjčovného Kč/1kus/den a 
výše kauce
blemboš červený
2 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
blemboš bílý
1 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
prsák
4 ks
20,- Kč/den
300,- Kč
šrouby do ledu titanové
6 ks
20,- Kč/den - sada
300,- Kč
pípáky
1 ks
50,- Kč/den za první 2 dny,
20 Kč za každý další den
5000,- Kč
mačky turistické
1 ks
 20,- Kč/den
300,- Kč
průvodce Keltenkalk

(Výběr z oblastí Kaltenleutgebner Tal, Mödling,
Helenental,
Lindkogel, Peilstein/Thalhofergrat, Piestingtal,
Hohe Wand,  Fischauer Vorberge,
Puchberg/Grünbach, Neunkirchen,
Bucklige Welt,
Adlizgräben,
Höllental,
Schwarzau)

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Orpierre

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Bergell

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Severní vápencové Alpy

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Moravské skály

Průvodce předán na stěnu v Jarošově
1 ks
-
průvodce Zillertal

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-
průvodce Arco

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-
průvodce FrankenJura

Průvodce předán na stěnu v Jarošově

-


 

Lavinový set
4 ks

50,- Kč/den první dva dny, 20Kč/den každý další den

5000,- Kč

 

Půjčovní řád půjčovny horolezeckého materiálu a knihovny:

 Horolezecký materiál a literatura budou poskytnuty pouze členům HO Uherské Hradiště (dále jen HOUH), kteří mají v aktuálním roce zaplaceny členské příspěvky v plné výši (dále jako člen)

  1. Každé zapůjčení materiálu nebo literatury bude zapsáno v knize zápůjček včetně data zapůjčení a vrácení, výše složené kauce i půjčovného.
  2. Podmínkou půjčení materiálu nebo literatury je složení kauce v hotovosti. Výše kauce je stanovena pro jednotlivé druhy materiálu dle tabulky výše.Tato kauce bude nájemci předána zpět při vrácení materiálu nebo literatury. 
  3. Správce půjčovny a knihovny (dále jen správce) je oprávněn vyžadovat od člena předložení průkazu totožnosti.
  4. Půjčovné je splatné v den vrácení horolezeckého materiálu. Den vrácení je uveden v knize výpůjček. 
  5. HOUH je oprávněn požadovat od člena smluvní pokutu za pozdní vrácení horolezeckého materiálu a literatury ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení v případě lavinového vyhledávače a ve výši 50 Kč,- za každý započatý den prodlení v ostatních případech.
  6. Výše půjčovného za jeden den zapůjčení je uvedena v tabulce výše. Maximální doba, na kterou lze materiál půjčit je 20 dnů, dobu delší lze dohodnout pouze výjimečně pro dlouhodobé akce v zahraničí. V takových případech se se půjčovné stanoví individuálně po dohodě se správcem
  7. Materiál nebo literaturu je člen povinen vrátit čistou a bez závad.
  8. Při ztrátě, odcizení nebo zničení materiálu nebo literatury uhradí člen cenu materiálu nebo literatury v plné výši (tzn. ve výši, za jakou je možné pořídit novou věc stejného druhu a vlastností). Na úhradu ceny materiálu bude použita kauce podle čl. 3. Kauce bude HOUH použita i ke krytí dalších výdajů, souvisejících s porušením povinností člena v souvislosti s užíváním půjčeného materiálu nebo literatury.
  9. Při poškození materiálu nebo literatury je správce oprávněn zvolit vhodný způsob kompenzace s ohledem na charakter poškození - tzn. opravu materiálu nebo finanční náhradu.
Správcem půjčovny a knihovny je v současnosti Pavel Urbánek, tel. 732 658 094.

úterý 28. srpna 2012

Ádr

Asi nemá smysl se o mých prázdninových výjzdech do Ádru moc rozepisovat, co všecko a s kým se vylezlo a vypilo, jaké byly filmy na fesťáku a co se tam všechno semlelo. Snad jen pár ilustračních fotek pro inspiraci co se tam dá lézt a co je tam pěkného. (Fotky u kterých není napsaný autor jsem fotil já)

Ádr (foto Petr Lukeš)

Herodes - Herkulova spára

Herodes - Herkulova spára
Dívčí zájezd v altánku (foto Petr Lukeš)
K nádraží (foto Petr Lukeš)
Marína - Po Flámu
Tyroláci - Cesta mořských vlků
Pískovna (foto Petr Lukeš)
Ještěrka - Past na myši
(foto Venca Fiala)
Mravenčí hora - Žlutá spára (foto Pepoš)
Výhledy při lezení (foto Petr Lukeš)

sobota 23. června 2012

Adršpach

Ve dnech 16.6. - 20.6.2012 členové HKUH Pavel Urbánek a Viktor Tomášů navštivili Adršpašské skály. Počasí bylo perfektní, nepršelo, ale taky nepražilo. Jednou z vylezených věží byla i Starostová (fotka č. 2). Akce se zúčastnili i nejmenší členové rodin, na fotce č. 4 jejich zasloužený odpočinek. Zapsal Viktor.
úterý 1. května 2012

Řecké polezeníčko

Koncem dubna jsem vyrazila s pár "Pražákama" omrknout lezení na řeckém ostrově Kalymnos.
Doprava byla malinko komplikovanější, protože letenky byly sice "za hubičku", ale z Frankfurtu. Pár hodin před odjezdem se nám konečně podařilo zajistit auťák pro 6 lidí, byl to spíš takový stroj času, ale aspoň nehrozilo, že by ho někdo ukradl. Dále letadlem na ostrov Kos, trajektem na vedlejší Kalymnos a ještě busem na opačnou stranu ostrova.
Místní autobusová zastávka s plánkem trasy
Ubytování si nás našlo samo; paní čekala u autobusové zastávky a odchytávala lidi s batohama, hned nás vedla do svého ubytovacího studia. Po dlouhém monologu o tom, že je to nejlepší, nejlevnější a nejčistší bydlení široko daleko, nás ukecala...

Naše sestava:


Průvodce měli někteří nastudovaného už z domu, ale nikde se moc nepsalo, že se furt, ale furt chodí do kopce...
Zaleze si tam každý; kompaktní vápenec - plotny, kolmé, brutální převisy, stropy v jeskyních, krápníček sem, krápníček tam... žádné sklo, dobře odjištěné.
průvodčík byl úplně promakaný
První dny jsme objevovali oblasti v nejbližším okolí...
Jeskyně "Grande Grotta"
V dáli ostrov Telendos

Posezení na krápníku
"Ivory Tower", "Stankill", "Panorama", "Odyssey", "Spartan Wall", "Spartacus"

moje maličkost :-)

Caroline - kamaráka z Kanady

Kuba s Fíkem

Olča
Viktor

"místňáci"
Pěší výlet do "Ghost Kitchen", který měl být víceméně odpočinkový (stejně se lezlo) nás úplně odrovnal tak, že další den musela být pauza. Cestou jsme potkali Pepu Rakoncaje na vyjížďce na kole, zabručel něco jako "zase další Češi", chvilku se s náma zastavil a odploužil se pryč...


Ghost Kitchen

Rest day - zmrzka, nákupy, procházka v tamním největším přístavu
špagety
Největší dobrodrúžo byla návštěva oblasti "Sikati Cave" - díra uprostřed ničeho. Původní plán - půjčit skútry a pohodlně se tam dopravit. Díky jednomu nejmenovanému členu skupiny, který rozflákal skútr hned při zkušebním kolečku, nám byla zapůjčena pouze kola...
celkem štreka


už tam budem???!!

tak to je ono, slavná Sikati Cave, není radno chodit tudy potmě :-)

První a poslední koupání, voda byla ještě studená
11 dnů uteklo jako voda, sotva se člověk trochu porozhlédl a zpátky domů... pořád je co lézt a kde lézt.
romantika na závěr

TOŤ VŠE!