sobota 14. ledna 2017

Zdobení stromečku

23. prosince jsme se jako každý rok sešli na zdobení stromečku na Barborce. V obtížném výstupu od Maca až ke stomečku bylo třeba založit spoustu výškových táborů, aby bylo možné se v této cestě dostatečně posilnit. Díky všem podpůrným prostředkům se úspěšně povedlo to dát a stromeček ozdobit.

jeden z výškových táborů

..jeden z dalších táborů..

lezlo se jižní i severní stěnou

Barborka

Vykukovač od stromečku
zdobení

dozdobenosvačinka u kaple sv. Barbory

po akci

Zápis z výroční schůze HOUH 13. ledna 2017


Zápis z výroční schůze HOUH 13. ledna 2017
Výroční schůze proběhla v pátek 13. ledna 2017 na Orlovně v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se 18 členů a hlasovalo se o následujících bodech:
   
1. Představení a schválení programu
Hlasování: 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
2.
 představení a schválení rozpočtu 2016
Schválení rozpočtu: 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
3.
návrhy členů, jak by si představovali další směřování klubu
Padnul návrh o pokus zorganizovat oddílový výjezd tento rok.
Výjezd byl odhlasován 12 pro, 0 proti, zdrželo se 6
Organizace výjezdu se ujal Jelen, cíl se bude upřesňovat. Pravděpodobně Porůbka, Chřiby nebo nějaká podobná destinace
Oddíl podpoří výjezd částkou do 3.000 Kč
Hlasování o schválení limitu 3.000 Kč: 17 ano, 0 proti, zdržel se 1
4.
 zpráva o činnosti stěny v Jarošově
Stěna bude možná zrušena, záleží to na rozhodnutí školy, které závisí na tom, zda se škole podaří najít jiné skladovací prostory nebo ne.
5. hlasování o zvýšení/setrvání stěnovného, nové pravidla stěny viz Jelenův návrh na zvýšení stěnovného nebo omezení množství klíčů
Viz předchozí bod, rozhodnutí u výši stěnovného se odkládá na březen v závislosti na tom, jestli stěna bude pokračovat nebo ne.
Byl vznesen návrh na investici do 10.000 Kč do nové matrace na stěnu, pokud bude stěna pokračovat.
Hlasování o investici do matrace: 18 pro, 0 proti, zdržel se 0
6.
 zpráva o půjčovně, hlasování o nákupu do půjčovny.
Nákup do půjčovny se v tomto roce neplánuje
Hlasování o nenákupu: 17 pro, 0 proti, zdržel se 1
7.
 prezentace oddílových akcí:
V Loňském roce proběhly tyto oddílové akce:
Otevírání skal, výjezd do Ádru, Chřibský hnědák, Zavírání skal, Zdobení stromečku
8.
 hlasování zda dál provozovat Hnědáka, směřování Hnědáka:
Hlasování pro zachování Hnědáka - 18 pro, 0 proti, zdržel se 0
Letošního Hnědáka bude organizovat Viktor. Podrobnosti pravidel se budou ještě ladit. Pravděpodobně zůstanou zachovány 2 kategorie (S a BEZ Budačiny), pořadatele na skalách se budeme snažit zachovat, ceny pro vítěze budou pouze symbolické.
9. hlasování o výši a splatnosti členských příspěvků
Návrh o výši členských příspěvků 200kč, seniorové zdarma.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, zdržel se 0
10. volba lezce roku.
Lezcem roku byl zvolen Jelen
11.
seznámení s prací výkonného výboru
12.  uspořádání  příští výroční schůze:
Příští výroční schůze bude směřována opět na první půlku ledna následujícího roku.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, zdrželi se 4.

Děkuju všem, kteří přišli za účast.
Pavel Urbánek