sobota 9. dubna 2022

Výroční schůze 8. dubna 2022

 

Opožděná Výroční schůze proběhla 8. dubna 2022 na Netu v UH. Sešlo se nás 19, projednávaly se níže uvedené body a hlasování dopadlo takto:

 

1. zahájení, seznámení s programem

2. schválení programu - hlasování 18 pro, 1 proti, 0 se zdržel

3. představení a schválení rozpočtu 2021. - hlasování 17 pro, 2 proti, 0 se zdržel

4. návrhy členů, jak by si představovali další směřování klubu:

               Kromě stávajících aktivit se víc věnovat čištění místních skal a spojit otevíráním skal s jejich čištěním. Otevírání bude letos na Barborce 23.4.2022.

Hlasovalo se, jestli otevírání na Barborce, nebo Osvětimankách. 11 hlasů bylo pro Barborku, 4 pro Osvětimanky

5. zpráva o činnosti stěny v Jarošově: Problémy nejsou, bylo by vhodné koupit nové chyty a struktury. Na nákup chytů je uvolněný obsah stěnového účtu. Hlasování - 13 pro, 0 proti, 6 se zdrželo.

6. hlasování o zvýšení/setrvání stěnovného. Stěnovné zůstává stejné: 1000 Kč,- pro staré členy, nově příchozí 3000Kč,-   hlasování 10 pro, 0 proti, 8 se zdrželo.

7. zpráva o půjčovně: Půjčují se hlavně lavinové sety, občas mačky a feratové sety. Dokud bude půjčovna v mínusu, pozastavíme nákupy.

8. prezentace oddílových akcí: V loňském roce proběhl oddílový výlet na Vysočinu, Hnědák, Zavírání skal na Zbojníkovi, Zdobení stromečku na Barborce

Letošní oddílový výlet bude směřovat na Rabštejn a uskuteční se v květnu, nebo spíš v červnu. Info včas zašlu. Hlasování pro Rabštejn -  18 pro, 1 se zdržel, 0 proti

9. návrhy ke směřování Hnědáka, hlasování zda dál provozovat Hnědáka. Pro uspořádání 18 Ano, 1 se zdržel, 0 proti

Letos bude opět sponzor, takže ceny budou. Ale ubereme na cenách pro vítěze a přidáme na nějaké drobnosti pro každého závodníka.

10. Návrhy a schválení plánů rozpočtu na rok 2022. Návrh: částka do 1000,-Kč  na otevírání skal, do 1000,-Kč na zavírání skal, do 3000,-Kč na oddílový výlet, 1000,-Kč na účetní. Schváleno 17 pro, 1 proti, 1 se zdržel

11. hlasování o výši a splatnosti členských příspěvků 200kč, seniorové zdarma. Schváleno 17 pro, 1 proti, 1 zdržel

12. volba lezce roku – poslal pouze Jelen, tak nebylo z čeho vybírat.

13. seznámení s prací výkonného výboru : Předseda (Pavel) – Správa pokladny, řešení všech možných průkazů, správa půjčovny, organizace výročky atd.

1. Místopředseda/kulturní atašé (Vojta) organizace zavírání skal

2. Místopředseda (Jelen) zajišťování chodu stěny v Jarošově, organizace oddílového výletu.

14. horoškola – nováčci nejsou, přihlásil se pouze jeden, takže metodiku pořešíme během výjezdů na skály.

15. dotaz kdy uspořádat příští výroční schůzi – příští výroční schůzi budeme směřovat na leden

16. zaplacení oddílových příspěvků - proběhlo

18. závěr – letos naštěstí nebyl tak monstrózní jako loni, panáků bylo méně, takže jsme se rozešli kolem půlnoci.