pátek 25. ledna 2013

Výroční schůze HKUH 2013

VÝROČNÍ SCHŮZE HKUH - ZÁPIS

25. ledna 2013 - schůze HKUH 52, občanské sdružení
Přítomno 26 členů z 48
Program:
-         schválení rozpočtu 2012
-         schválení plánů rozpočtu 2013
-         oslava 50. výročí založení HKUH
-         schválení výše příspěvků
-         grant EU ve spolupráci s obcí Senica – neschváleno
-         volba nového výboru
-         stěna v Jarošově zpráva o činnosti
-         volba lezce HKUH
-         gratulace zakladateli HKUH k 90. narozeninám
-         zaplacení příspěvků + ČHS

V pátek 25. ledna se konala schůze HKUH – u rybářů. Sešlo se 26 členů čímž se stala tato schůze usnášení schopná. Krom hospodaření za loňský rok a rozpočtu na tento rok jsme odhlasovali 100% hlasů i navýšení diponobilních částky výborem o 10 tis Kč a to z důvodu konání oslavy 50. výročí a možnosti náhlých výdajů.
Oslava 50. výročí byla naplánována na 5. nebo 12. října. O této akci bude ještě jednáno výborem pod vedením Dorka Čermáka a Pavla Urbánka. Dalšími členy jsou: Rosťa Blaha, Vojta Rosolek, Martin Zpěvák, Vladimír Wolf a Peťa Franta.
Příspěvky zůstaly beze změny a byly schváleny 100%.
Irena Jandová jednala s obcí Senica o možnosti využití společného grantu poskytovaného EU na rozvoj přeshraničních styků, rozvoje cestovního ruchu a partnerství v tomto projektu. Pro tuto společnou aktivitu se nám nepodařilo najít garanta a tak schůze tento projekt neodhlasovala. Projekt byl zamítnut.
Přesto, že letošní schůze nebyla volební, Irena Jandová jako předseda a Jara Blatný jako místopředseda odstoupili z vedení oddílu. Bylo tedy nutné doplnit výbor o nové 2 členy.
17 hlasy byl zvolen Pavel Urbánek a 9 hlasy Viktor Tomášů. Nový výbor si ustaví nového předsedu a bude o tomto členy informovat.
Zdenek Hruboš v krátkosti informoval členy o stěně. Také zde otevřel otázku nových prostor pro větší stěnu. Nicméně situace je stále stejná, město sice opravilo další sportovní areál, ale opět ani na zimáku nebylo místo pro lezeckou stěnu.
S nesmírnou radostí jsme poblahopřáli našemu zakladateli, našemu nejstaršímu aktivnímu členovi Vojtovi Rosůlkovi k jeho blížícím se 90. narozeninám. Ať mu jeho vitalita vydrží. Jako dar nedar jsme se jako oddíl dohodli, podílet se 50% nákladů na jeho plánovanou cestu do hor.
Volba lezce HKUH za loňský rok. Jelen shromáždil od 3 lezců tabulky výkonů a proto jsme Jelena, Vlka, Přemu a Vojtu Rosůlka jmenovali za ty naše nejlepší.
Jako poslední bod schůze bylo zaplacení příspěvků členy a volná zábava spojená s popíjením a pojídáním guláše.
Velká pochvala a díky patří naší nové cateringové agentuře Viktora a Lakyho. Vzorně se o nás starali a myslím, že se letošní schůze velice vydařila.
                                                                                  Irena Jandová

Účetnické inferno
Přání Vojtovi Rosůlkovi